Yogalessen 75 minuten:

Frequentie Betaling Tarief
Onbeperkt 75 minuten lessen per maand €    38,00
Strippenkaart 10 lessen van 75 minuten per kaart €  120,00
Onbeperkt 75 minuten lessen gedurende 12 maanden per jaar (1 maand gratis) €  418,00
Kennismakingsles contante betaling €      8,00
Proefmaand (zie informatie hieronder) vooraf, na aanmelding via de mail €    38,00
Losse lessen contante betaling €    13,00      

 

PROEFMAAND
Volg vrijblijvend 1 maand onbeperkt alle 75 minuten lessen voor € 38,00. Meld je aan via: info@deyogapoort.nl. Maak daarna de lesbijdrage over op
NL23 RABO 013.20.40.794 o.v.v. Proefmaand ……(vul de maand in) gevolgd door de naam van degene die bij ons de lessen gaat volgen.

 

Afwijkende tarieven:

Jongeren 12 – 18 jaar Onbeperkt 75 minuten lessen per maand €   30,00
Studenten 18 – 25 jaar Onbeperkt 75 minuten lessen per maand €   32,00
YogaPlus Lessen van 2 uur strippenkaart 10 lessen € 185,00
Kennismakingsles 2 uur €   15,00
Losse les €  25,00

Voor de zaterdagochtend YogaPlus (2-uursles), geldt een speciale YogaPlus-strippenkaart. Als je twee weken lang niet een 75 minuten les hebt gevolgd,  kun je op verzoek 1x inhalen op de zaterdagochtend.

Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar.

Bij het aanvragen van een strippenkaart dient een inschrijfformulier ingevuld te worden. De strippen blijven geldig zolang de lestarieven ongewijzigd blijven. Na wijziging moet de kaart binnen twee maanden gebruikt worden.

Incidenteel kan de zaterdagles vervallen. De cursisten worden hiervan vooraf in kennis gesteld, waar mogelijk persoonlijk en op de site. S.v.p. vooraf aanmelden als je (incidenteel) met de zaterdagles les wilt meedoen.

Privé les/yoga coaching:

Een privé les en yoga coaching voor particulieren kost voor een eenmalig bezoek € 65,00 voor 1,5 uur. Regelmatige lessen kosten € 60,00. Ieder kwartier extra kost € 15,00. Deze lessen vinden plaats in onze studio, voor externe lessen wordt kilometer vergoeding gevraagd van € 0,20 per kilometer.
Indien je niet in staat bent om dit te betalen, maar wel behoefte hebt aan ondersteuning neem dan contact op met Marcelle.

Bedrijven:

Bedrijven kunnen voor hun personeel een privé les/coaching aanvragen. De kosten voor 1,5 uur per personeelslid kost € 80,00 exclusief BTW. Voor ieder kwartier extra wordt € 15,00 in rekening gebracht. Voor deze lessen ontvangt u een factuur. Bedrijven kunnen een pakket aanvragen voor meerdere personeelsleden voor 10 lessen. Prijzen op aanvraag.

Groepslessen: prijzen op aanvraag, telefoon 06-10808030.

Als je de afspraak voor privé of coachingsles wilt afzeggen,  dan kan dit alleen binnen 24 uur voorafgaand geannuleerd worden, als hier niet aan wordt voldaan of als de afspraak vergeten wordt, dan wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

Wist u dat u voor bedrijfsyoga aanspraak kunt maken op de Werkkostenregeling (WKR)? U mag dan een gedeelte van de kosten uitwisselen met het brutoloon van medewerkers. Zo wordt het voor u kosten neutraal. U mag tot 1,5 % van de fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Bedrijfsyoga valt hier ook onder.


Het rekeningnummer van De Yogapoort is:
NL23 RABO 013.20.40.794. Vermeld bij de omschrijving voor wie en waar dit betrekking op heeft en om welke datum/data het gaat.

Vragen over het lidmaatschap bij De Yogapoort? Stuur een mail naar: secretariaat@deyogapoort.nl